HDG M300-400 - Veosol Teknik AB - Din energi-installatör i Örebro län

flis_bg

HDG M175-M220 och M300-M400
Innovativ banbrytande teknik tillgänglig även i låga effekter

För jord- och skogsbruk, kommersiella företag, flerfamiljshus och större objekt.

Bränslen
Flis, pellets, spån

Kontinuerlig effekt
175, 200, 220 kW och 300, 350, 400 kW

Högvärdig Förbränningsteknik med 2-zons-trapprost, askutmatning från utrymmen under rosten och 3-stegs förbränning

• Trappstegsroster för kontinuerlig effekt = Hela tiden full effekt
• PLC styrning av primär, sekundär och tertiärluftstillförsel = Bra miljö
• Konstant effekt; oberoende av bränslekvalite
• Reglerar förbränningskammarens temperatur för bästa funktion
och minsta slitage = Lång livslängd
• Pålitlig och snabb tändning av bränslet = Värme fort
• Automatisk rengöring av alla värmeväxlarytor = Lite skötsel
• Bränsletransport med nya HDG CUT-CONNECTION med utbytbara
skärblad = Få driftstörningar under lång tid
• Klippande övergång med 160×160 mm stor övergångsöppning
till cellsluss med 250 mm diameter = Klarar de flesta bränslen
• Enastående verkningsgrad = Låg biobränsleförbrukning
• Kompromisslös säkerhetsteknik = Lugn

Ladda ner PDF - HDG Compact 175-220

Ladda ner PDF - HDG Compact 300-400

 

M175 – M220

M175 – M220

 

Cellslussen

M300 – M400