HDG M300-400 - Veosol Teknik AB - Din energi-installatör i Örebro län

flis_bg

HDG M300-400
– modern, innovativ, förstklassig

Med HDG M300-400 gör vi verklighet av ”uppvärmning i stor skala”. Här följer en kort översikt av vad som döljer sig bakom HDG:s nya värmeanläggning.

Användningsområden

 • Offentliga myndigheter
 • Kommunala brukare
 • Näringsliv
 • Bostadsrättsföreningar
 • Entreprenader
 • Jordbruk
 • Hotell- och restaurangbranschen
 • Träförädlingsindustrin

Bränslen

 • Flis (upp till 65 % träfuktighet, mellanflis från 3–5 cm = max. P45)
 • Pellets
 • Naturligt spån och bränsle i klass 6 och 7 enligt 1. BImSchV – som godkänts i träbearbetnings- och träförädlingsindustrier

Effekt
300, 350, 400kW

Den mönstergilla förbränningen

Det rörliga trappstegsrostret med två förbränningszoner, riktad tillförsel av förbränningsluft i tre olika sektioner och eldstadens fiffiga geometriska utformning – det är hemligheten bakom den superrena förbränningsprocessen i HDG M300-400. Förbränningen avlöper så bra att värmeanläggningen, till och med utan efterbehandling av rökgas, utan vidare håller sig inom de strikta tyska utsläppsnivåerna. Helt enkel mönstergill!

Den moderna styrnings och regleringstekniken

Även den allra bästa värmeanläggningen fungerar bara om den har intelligent reglering. HDG satsar därför på både eldstadstemperaturgivare och Lambdasond samt reglering av förbränningsluft med hjälp av undertrycksensorer och varvtalsstyrda fläktar. På så sätt regleras allt på HDG M300-400 på modernaste sätt.

Superkomfort

Inom områdena komfort och flexibilitet är HDG M300-400 en mästare och alla dina önskningar infrias:

För det första kan anläggningen användas till förbränning av tre olika bränslen – flis, pellets eller spån. För det andra innebär pannstorleken vid monteringen ingen större utmaning eftersom det går att ta isär värmeanläggningen i de olika maskindelarna (förbränningsenhet och värmeväxlare) och det är enkelt att sätta ihop den igen. För det tredje sker rengöring av värmeväxlaren och uraskning av anläggningen automatiskt. Med hjälp av stora askbehållare förlängs dessutom underhållsintervallet. Här sätts bekvämlighet helt klart i första rum!

Ladda ner PDF - HDG Compact 300-400

gallery-868x0-250212