Pellets

Pellets är i grunden hårt pressat sågspån. Eller lagrad solenergi om man så vill. Till skillnad från vanlig vedeldning, där en stor del av värmen och energin försvinner ut ur skorstenen, kan man med pellets kontrollera förbränningen och få större effekt av energin. Med pellets kan man också undvika att farliga ämnen bildas och går upp i atmosfären. Arbetsinsatsen med en pelletspanna är idag inte större än med en klassisk oljepanna. De stora skillnaderna är istället att pellets är oerhört miljövänligt och numera också betydligt mer kostnadseffektivt. Pellets kan också ses som ett modernt, mycket mer effektivt och betydligt mer lätthanterligt alternativ till vedeldning.

Vill du höja mysfaktorn i hemmet kan du välja en kamin som med fördel eldas med pellets.
Ett perfekt tillskott till din ordinarie värmekälla!

 • Kostnadseffektivt
 • Väldigt effektiv kombination med solvärme
 • Tre gånger effektivare än vedeldning
 • Biobränsle
 • Kräver ingen el
 • I mindre hus kan en pelletskamin vara tillräcklig och ger hög mysfaktor på köpet

 • Kräver visst arbete
 • Beroende på modell töms aska allt från 1 gång/vecka till 1 gång/år.
 • Bulkförråd kräver påfyllning 2 ggr per år
 • Veckoförråd kräver påfyllning varje vecka
 • Kräver förvaringsyta av pelletslager
 • Kräver vattenburet radiatorsystem