SOLENERGI

Solvärme är ett utmärkt komplement till de flesta andra energilösningar till en villa. Under perioden mars till oktober kan solvärmen ta hand om varmvattnet utan att det kostar dig en krona. Under halvåret tar din huvudsakliga uppvärmningslösning hand om jobbet. Den energi som går att utvinna ur solens strålar här i Norden räcker för att täcka värmebehovet för en vanlig familj i ett normalstort hus under mer än halva året. Det vill säga gratis energi hälften av året! Förutom reda pengar sparar du också på slitaget på din ordinarie värmekälla och förlänger livet på den. Även det fördelaktigt ekonomiskt i långa loppet.

Solel är också ett smart sätt att stötta ditt hus med visst elbehov. Låt till exempel solelen driva belysning, hushållsapparater och varför inte din primära värmekälla? För solel finns också bidrag att söka vilket märkbart minskar investeringskostnaderna och ökar incitamenten för att göra slag i saken!

  • Naturlig energikälla
  • Miljövänlig energi
  • Gratis energikälla
  • Underhållsfri
  • Kan generera både värme och elektricitet
  • Lång livslängd, de flesta över 30 år

  • Påverkar husets yttre rent estetiskt
  • Räcker sällan som enda energikälla
  • Kräver vattenburet radiatorsystem
  • Lång intjäningstid i förhållande till investering