Effecta ST

Effecta ST, Sveriges mest beprövade solfångare.

Effecta ST är en beprövad solfångare vars stomme har prövats hårt i mer än 20 år. Solfångaren är tillverkad helt i rostbeständiga material och har en beräknad livslängd på 40 – 50 år. En reglercentral startar cirkulationspumpen när solinstrålningen är tillräcklig.

Pumpen transporterar energin ner till ackumulatorn där den lagras. Effecta ST samlar in drygt 400 kWh/m² och år. Panelen är med sina patenterade monteringsdetaljer lätt att montera och passar på de flesta takkonstruktioner. Går att få med antireflexbehandlat glas.

Solenergi tak 3