Svesol Favorit Max

Effektiv sol- fångare anpassad för stora fastigheter.

Svesol Favorit Max är en robust och effektiv solfångare som tack vare snabbkopplingar gör det enkelt att montera stora ytor solfångare. Rekommenderas i fastighetssystem från 20 kvm upp till 100 kvm eller mer. Robust konstruktion och tysk kvalitet ger en beräknad livslängd på 30 år eller längre..

2010-03-11_hogskolan-0001