solautomatik_160_pix

Ariterm Termomat Solar

Termomat solar.

TERMOMAT SOLAR är ett kompakt, fabriksmonterat laddningspaket för solvärmeanläggningar. Den innehåller alla nödvändiga komponenter för en driftsäker och problemfri styrning av solvärmesystemet.

TERMOMAT SOLAR har tryckprovats före leverans.
Styrautomatiken är färdigkopplad och gör installationen snabb och säker.