Tyfocor

Svesol Tyfocor

Värmebärare Tyfocor LS.

Värmebäraren är mycket viktig i en solfångaranläggning. Det är viktigt att välja en värmebärare som klarar den tuffa miljön i en solfångare, med temperaturer som växlar mellan -25°C på vinter och +150°C på sommaren. Förutom de extrema temperaturerna, bör den även klara att förångas och kondenseras, utan att den bryts ned.

Tyfocor LS är europas mest använda värmabärare för solvärmeanläggningar.
Den tål höga som låga temperaturer utan att skapa problem i solfångaranläggningen.