VED

Att elda med ved är en av de äldsta värmekällorna som fortfarande används frekvent. Att värma upp huset med eld är fortfarande det ekonomiskt billigaste sättet. Dock är det också den metod som kräver mest arbete av dig. Men är du redo att hugga i så är ved en utmärkt energikälla.

Ved kan nyttjas i flera olika värmekällor; vedpanna, kakelugn, öppen spis och kamin. Av dessa är vedpannan den som ger mest värme för pengarna. Den värmer upp vattnet i vedpannan, som sedan pumpas ut i husets element, som i sin tur värmer upp huset. Röken som bildas leds ut genom skorstenen. Kakelugn är en äldre form av vedpanna och den står nästan uteslutande placerade centralt och öppet i huset. Här är det, istället för vatten som pumpas runt, den varma röken som leds runt i kakelugnens eget kanalsystem och till slut vidare ut ur skorstenen. Kakelugnen blir som ett stort element mitt i huset och håller sin värme i flera timmar efter att elden slocknat. Kakelugn är idag väldigt ovanligt som huvudsaklig värmekälla, men däremot populär som komplement. Som komplement finns såväl öppen spis och vedeldad kamin att välja på. Båda alternativen får nog fortfarande anses som oöverträffade när det gäller att skapa mysfaktor på hemmaplan, men som värmekälla fungerar de inte mer än som komplement till andra lösningar.

  • Mycket billigt
  • Naturlig resurs
  • Självförsörjande system
  • Flera olika eldningssätt; vedpanna, kakelugn, öppen spis eller kamin
  • Vid kakelugn, öppen spis eller kamin fungerar värmekällan som element

  • Kräver mer eller mindre daglig tillsyn
  • Vedpanna kräver vattenburet radiatorsystem
  • Utsläppen kan störa närmiljön
  • Kräver skorsten