Ackumulatortank 2

Effecta Ackumulatortankar

Ackumulatortank ger dig nästan obegränsad flexibilitet när det gäller lagring av energi.

Att elda sin vedpanna eller pelletspanna mot en ackumulatortank innebär ökad komfort. Överskottsenergin som bildas vid en eldning lagras i tanken för att användas vid ett senare tillfälle. Genom att förbränningen kan ske under optimala förhållanden, med hög förbränningstemperatur blir bioenergi ett bra miljöval jämfört med fossila bränslen som
kol och olja.

För produktblad i pdf klicka här.