På grund av ett problem med kopplingar på vår hemsida, har felanmälningar och pelletsbeställningar ej fungerat på senare tid. Problemet är nu löst (sedan 15/3) och formulären fungerar som de ska.

Misstänker ni att ni tillhör de som drabbats under perioden? Kontakta oss på telefon 019-280350